Vinyasa Krama Yoga

Vinyasa Krama Yoga jest starożytną metodą fizycznego i duchowego rozwoju. Jest kompletnym, uporządkowanym systemem do praktyki, terapii i nauki. Oddech, ruch, vinyasy i układ sekwencji z wykorzystaniem asan czyni tę metodę wyjątkową. Dzięki koncentracji umysłu na oddechu podczas zajęć ćwiczący doświadcza prawdziwej przyjemności z praktyki jogi. Każda z asan może być wykonywana w szerokiej gamie kompilacji vinyas  przez stosowanie wariantów i modyfikacji. Kolejne warianty wynikają z poprzednich tworząc szereg progresywnych pozycji zsynchronizowanych z oddechem. Umysł cierpliwie podąża za spokojnym, płynnym, opanowanym oddechem ujayii. Oddech jest kluczem do jedności umysłu i ciała.

Vinyasa Krama Yoga główne zasady praktyki

Integracja. Ruch synchronizujemy z oddech ujayii i na nim też koncentrujemy umysł. Spokojny, płynny, długi oddech ujayii pomaga zintegrować ciało i umysł w każdym momencie praktyki.

Dynamicznie lub statycznie. Aktywne wchodzenie i wychodzenie z pozycji w rytm oddechu wydłuża lub skraca mięśnie. Powtarzanie tej pracy usuwa napięcia, rozwija elastyczność i siłę oraz przygotowuje ciało do komfortowego statycznego pozostawania w asanach. W dłuższej perspektywie ciało uwalnia się od starych nawykowych wzorców napięć. Z subtelnego energetycznego punktu widzenia, dynamicznie wykonywane asany utrzymują cyrkulację prany, zaś pozostawanie w pozycji skupia i koncentruje ją. Stosowanie bandh dodatkowo wzmacnia ten proces.

Forma i funkcja. Każda z wykonywanych asan ma określoną formę wizualną oraz funkcję do spełnienia. Funkcja asany ma wartość nadrzędną nad formą. Często modyfikujemy formę pozycji do indywidualnych możliwości praktykującego aby mógł doświadczyć korzyści płynących z jej funkcji.

Adaptacje i modyfikacje. Adaptacje i modyfikacje asan pozwalają dostosować praktykę do osób o różnej konstrukcji, kondycji czy dysfunkcji. Dzięki temu ćwiczenia są naturalne i przyjazne. Pozwala nam to również na akcentowanie określonych aspektów pracy lub wybranych obszarów ciała.

Kontrpozycje. Wykonywanie kontrpozycji uwalnia od powstałych podczas praktyki obciążeń, przywraca balans w ciele i umyśle.

Sekwencje – vinyasa. Vinyasy charakteryzują się harmonią, uporządkowaniem, skutecznością i inteligencją. Sekwencje odzwierciedlają naturalny postęp, poziom adepta oraz jego ograniczenia. Chaotyczny, przypadkowy dobór asan będzie nie skuteczny lub nawet szkodliwy.

Balans – sama kaya. Praktykę asan wykonujemy aby uzyskać równowagę w ciele.  Konsekwentnie powtarzając symetryczne i asymetryczne pozycje, pojedynczo lub w sekwencjach cel zostanie osiągnięty.

Integracja całego ciała – sarvanga sadhana. Praktyka działa na organizm holistycznie. Pozwala budować perfekcyjne zdrowie przez wpływ na struktury anatomiczne oraz funkcje psychiczne.